Highscreen 286 / Kompakt Serie III
Centronics GLP
HP 712/60 server
HP Hewlett Packard 85B
Jarltech 8100B touch screen
Schneider PC1512 sd
Wang PC 350/40C


HP 712/60 server
,